Lorem Ipsum Dolor .......

Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.......

Huruf Bahasa Arab

  • Dalam pelajaran ini kita akan belajar huruf Bahasa Arab In-Shā’-Allâh . Pelajaran ini dihasilkan untuk mengajar nama-nama semua huruf. Klik pada huruf-huruf untuk mendengar bagaimana nama huruf dilafazkan.
  • Sila ambil perhatian bahawa sebahagian daripada huruf-huruf Bahasa Arab sangat serupa bunyinya dengan bunyi huruf Bahasa Melayu (BM) contohnya: /Bā’/ hampir serupa dengan huruf' 'B' dalam BM. Oleh itu, ia adalah cara yang berkesan untuk mengingati bunyi huruf. Walau bagaimanapun, terdapat banyak huruf yang tidak serupa bunyinya dengan BM contohnya: /ξayn/, dan beberapa huruf telah secara halus tetapi penting perbezaan dalam sebutan, sebagai contoh: / ha '/ yang disebut dengan lebih banyak penekanan dalam tekak daripada huruf' H 'dalam Bahasa Inggeris.
  • Dalam bahasa Arab, ia lebih suka menggunakan 'tanween' ('un') untuk menjelaskan sebutan - terutama pada huruf akhir perkataan. Kami telah menggunakan tanween dalam bunyi di bawah. Sebagai contoh - bukan / BA / kami telah mengatakan 'ba-un'. Huruf nama masih / Ba '/ tetapi kita telah menggunakan' un 'untuk menjelaskan sebutan.
  • Akhir sekali, sila ambil perhatian bahawa skrip Arab dibaca dari kanan ke kiri. Sila baca surat-surat di bawah bermula dari kanan dan membaca setiap surat ke kiri.